• 8 ưu đãi đặc quyền khi mua máy lạnh tại Lộc Đức

  • Tặng 100% chi phí ống đồng (Lên tới 05m ống) - Miễn phí lắp đặt

  • Máy lạnh

  • Máy lạnh

m2 Công suất cần thiết : 6000 BTU ≤ 9000 BTU = 1.0Hp
m2 ≤ 12.000 BTU = 1.5Hp
m2 ≤ 18.000 BTU = 2.0Hp
m2 ≤ 24.000 BTU = 2.5Hp
m2 ≤ 28.000 BTU = 3.0Hp
m2
Phòng Karaoke m2
Sắp xếp theo:

Hãng sản xuất - DAIKIN

Hãng sản xuất - TOSHIBA

Hãng sản xuất - PANASONIC

Hãng sản xuất - MITSUBISHI

Hãng sản xuất - TCL

Hãng sản xuất - NAGAKAWA

Hãng sản xuất - ASANZO

Hãng sản xuất - CASPER