Nệm KymDan

 

BẢNG GIÁ NỆM KYMDAN DELUXE TẠI LỘC ĐỨC (TỪ 01/11/2017 ĐẾN 15/02/2017)

KÍCH THƯỚC

 GIÁ NÊM YẾT (gồm nệm và áo KYMDAN AirFresh)

 GIÁ LỘC ĐỨC

(giảm 10%)

QUÀ TẶNG ÁP DỤNG THEO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

QUÀ TẶNG LỘC ĐỨC

ĐỘ DÀY 05CM

 

 

 

PHIẾU MUA HÀNG TRỊ GIÁ 1.000.000Đ

80 x 200 x 5 (cm)

                9,061,000

             8,155,000

 

90 x 200 x 5 (cm)

              11,040,000

             9,936,000

 

100 x 200 x 5 (cm)

              11,950,000

           10,755,000

 

120 x 200 x 5 (cm)

              13,804,000

           12,424,000

 

140 x 200 x 5 (cm)

              16,108,000

           14,497,000

 

150 x 190 x 5 (cm)

              16,600,000

           14,940,000

 

160 x 200 x 5 (cm)

              18,933,000

           17,040,000

Quà tặng số 01

180 x 200 x 5 (cm)

              21,312,000

           19,181,000

200 x 200 x 5 (cm)

              23,480,000

           21,132,000

200 x 220 x 5 (cm) (*)

              25,815,000

           23,234,000

ĐỘ DÀY 7.5CM

 

                           -  

 

100 x 200 x 7.5 (cm)

              14,947,000

           13,452,000

 

120 x 200 x 7.5 (cm)

              17,716,000

           15,944,000

 

140 x 200 x 7.5 (cm)

              20,253,000

           18,228,000

Quà tặng số 01

160 x 200 x 7.5 (cm)

              23,537,000

           21,183,000

180 x 200 x 7.5 (cm)

              26,610,000

           23,949,000

Quà tặng số 02

200 x 200 x 7.5 (cm)

              29,323,000

           26,391,000

200 x 220 x 7.5 (cm) (*)

              32,242,000

           29,018,000

ĐỘ DÀY 10CM

 

                           -  

 

80 x 200 x 10 (cm)

              13,682,000

           12,314,000

 

90 x 200 x 10 (cm)

              16,109,000

           14,498,000

 

100 x 200 x 10 (cm)

              17,944,000

           16,150,000

Quà tặng số 01

120 x 200 x 10 (cm)

              21,628,000

           19,465,000

140 x 200 x 10 (cm)

              24,397,000

           21,957,000

150 x 190 x 10 (cm)

              25,357,000

           22,821,000

160 x 200 x 10 (cm)

              28,141,000

           25,327,000

Quà tặng số 02

180 x 200 x 10 (cm)

              31,908,000

           28,717,000

200 x 200 x 10 (cm)

              35,166,000

           31,649,000

200 x 220 x 10 (cm) (*)

              38,669,000

           34,802,000

Quà tặng số 03

ĐỘ DÀY 12.5CM

 

                           -  

 

160 x 200 x 12.5 (cm)

              33,472,000

           30,125,000

Quà tặng số 02

ĐỘ DÀY 15CM

 

                           -  

 

80 x 200 x 15 (cm) (*)

              19,342,000

           17,408,000

Quà tặng số 01

90 x 200 x 15 (cm) (*)

              22,101,000

           19,891,000

100 x 200 x 15 (cm) (*)

              23,943,000

           21,549,000

120 x 200 x 15 (cm) (*)

              29,014,000

           26,113,000

Quà tặng số 02

140 x 200 x 15 (cm)

              33,221,000

           29,899,000

150 x 190 x 15 (cm) (*)

              34,603,000

           31,143,000

160 x 200 x 15 (cm)

              38,778,000

           34,900,000

Quà tặng số 03

180 x 200 x 15 (cm)

              42,516,000

           38,264,000

200 x 200 x 15 (cm)

              48,366,000

           43,529,000

Quà tặng số 04

200 x 220 x 15 (cm) (*)

              53,187,000

           47,868,000

ĐỘ DÀY 20CM

 

                           -  

 

80 x 200 x 20 (cm) (*)

              25,789,000

           23,210,000

Quà tặng số 01

90 x 200 x 20 (cm) (*)

              29,478,000

           26,530,000

Quà tặng số 02

100 x 200 x 20 (cm) (*)

              31,781,000

           28,603,000

120 x 200 x 20 (cm) (*)

              38,690,000

           34,821,000

Quà tặng số 03

140 x 200 x 20 (cm) (*)

              45,199,000

           40,679,000

150 x 190 x 20 (cm) (*)

              46,583,000

           41,925,000

160 x 200 x 20 (cm)

              51,220,000

           46,098,000

Quà tặng số 04

180 x 200 x 20 (cm)

              58,626,000

           52,763,000

200 x 200 x 20 (cm)

              64,034,000

           57,631,000

200 x 220 x 20 (cm) (*)

              70,421,000

           63,379,000