Nệm KymDan

BẢNG GIÁ NỆM DELUXE ÁP DỤNG ĐẾN 04/02/2019
SẢN PHẨM  GIÁ CÔNG BỐ   GIÁ LỘC ĐỨC   GIÁ GÓP 0%  QUÀ TẶNG
ĐỘ DÀY 20CM
220x200x20              70,421,000             59,859,000          66,510,000 03 BỘ KHĂN KYMDAN + 01 TẤM ATVS
200x200x20              64,034,000             54,429,000          60,480,000 01 BỘ DRAP LAVISH + 01 CHĂN KYMDAN
180x200x20              58,626,000             49,839,000          55,380,000
160x200x20              51,220,000             43,539,000          48,380,000
150x190x20              46,583,000             39,599,000          44,000,000 01 BỘ DRAP LAVISH
140x200x20              45,199,000             38,419,000          42,690,000 01 BỘ DRAP BELLA
120x200x20              38,690,000             32,889,000          36,540,000 02 BỘ KHĂN KYMDAN + 01 TẤM ATVS
100x200x20              31,781,000             27,019,000          30,020,000
90x200x20              29,478,000             25,059,000          27,840,000 01 BỘ KHĂN KYMDAN + 01 TẤM ATVS
80x200x20              25,789,000             21,929,000          24,370,000 01 BỘ KHĂN KYMDAN
ĐỘ DÀY 15CM
220x200x15              53,187,000             45,209,000          50,230,000 03 BỘ KHĂN KYMDAN + 01 TẤM ATVS
200x200x15              48,366,000             41,119,000          45,690,000 01 BỘ DRAP LAVISH
180x200x15              42,516,000             36,139,000          40,150,000
160x200x15              38,778,000             32,969,000          36,630,000
150x190x15              34,603,000             29,419,000          32,690,000 01 BỘ KHĂN KYMDAN + 01 TẤM ATVS
140x200x15              33,221,000             28,239,000          31,380,000
120x200x15              29,014,000             24,669,000          27,410,000
100x200x15              23,943,000             20,359,000          22,620,000 01 BỘ KHĂN KYMDAN
90x200x15              22,101,000             18,789,000          20,880,000
80x200x15              19,342,000             16,449,000          18,280,000
ĐỘ DÀY 12.5CM
160x200x12.5              33,472,000             28,459,000          31,620,000 01 BỘ KHĂN KYMDAN + 01 TẤM ATVS
ĐỘ DÀY 10CM
220x200x10              38,669,000             32,869,000          36,520,000 02 BỘ KHĂN KYMDAN + 01 TẤM ATVS
200x200x10              35,166,000             29,899,000          33,220,000 01 BỘ KHĂN KYMDAN + 01 TẤM ATVS
180x200x10              31,908,000             27,129,000          30,140,000
160x200x10              28,141,000             23,919,000          26,580,000
150x190x10              25,357,000             21,559,000          23,950,000 01 BỘ KHĂN KYMDAN
140x200x10              24,397,000             20,739,000          23,040,000
120x200x10              21,628,000             18,389,000          20,430,000
100x200x10              17,944,000             15,259,000          16,950,000  
90x200x10              16,109,000             13,699,000          15,220,000
80x200x10              13,682,000             11,629,000          12,920,000
ĐỘ DÀY 7.5CM
220x200x7.5              32,242,000             27,409,000          30,450,000 01 BỘ KHĂN KYMDAN + 01 TẤM ATVS
200x200x7.5              29,323,000             24,929,000          27,700,000
180x200x7.5              26,610,000             22,619,000          25,130,000 01 BỘ KHĂN KYMDAN
160x200x7.5              23,537,000             20,009,000          22,230,000
140x200x7.5              20,253,000             17,219,000          19,130,000
120x200x7.5              17,716,000             15,059,000          16,730,000  
100x200x7.5              14,947,000             12,709,000          14,120,000
ĐỘ DÀY 05CM
220x200x5              25,815,000             21,949,000          24,390,000 01 BỘ KHĂN KYMDAN
200x200x5              23,480,000             19,959,000          22,180,000
180x200x5              21,312,000             18,119,000          20,130,000
160x200x5              18,933,000             16,099,000          17,890,000
150x190x5              16,600,000             14,109,000          15,680,000  
140x200x5              16,108,000             13,699,000          15,220,000
120x200x5              13,804,000             11,739,000          13,040,000
100x200x5              11,950,000             10,159,000          11,290,000
90x200x5              11,040,000               9,389,000          10,430,000
80x200x5                9,061,000               7,709,000            8,570,000